De partners in het Youth for Love project hebben ervaring in het ontwikkelen van educatieve en ondersteunende onderwijstrajecten rond het deconstrueren van genderstereotypen en het voorkomen van geweld – in het bijzonder met de doelgroep van kinderen en jongeren. Dit onderwerp, dat gekenmerkt wordt door een bijzondere complexiteit en fijngevoeligheid, gaat iedereen van ons aan. Het is een probleem waarbij iedereen zich bewust moet worden van en moet nadenken over zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

We geloven er sterk in dat we de doelstellingen van het project kunnen realiseren door alle actoren uit het onderwijs te betrekken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en het belang van het probleem. Daarnaast leggen we de nadruk op het versterken van de relatie tussen scholen en de gemeenschap waar ze deel van uitmaken.

We hebben de volgende FAQs uitgeschreven om aan ouders, voogden, maatschappelijk werkers of geïnteresseerden mee te geven:

  1. Tips om actie te ondernemen of om met de doelgroep rond (gendergerelateerd) geweld te werken.
  2. Uitleg over de wetenschappelijke en methodologische structuur van Youth for Love

Deze FAQs zijn niet volledig en zullen geleidelijk worden aangevuld, met input van stakeholders, partners en experts, alsook met de resultaten die uit het project voortkomen.

Stuur je vraag