Nuttige tips voor ouders, leerkrachten en voogden

We beweren niet dat we een magische oplossing hebben voor alle situaties van geweld.

Hier vindt u enkele algemene tips voor het monitoren, voorkomen en behandelen van geweldssituaties.

 1. Observeer en wees aandachtig voor de woorden, de taal, de houding en de activiteiten van het kind of de jongere.
 2. Praat over gendergerelateerd geweld thuis, maak gebruik van concrete voorbeelden of problemen die anderen overkomen zijn.
 3. Bespreek genderstereotypen en observeer hierbij je eigen ervaring, taal en levenskeuzes. Focus niet enkel op fysiek geweld.
 4. Neem altijd een onbevooroordeelde houding aan, respectvol en open voor andere standpunten.
 5. Wees empathisch, zonder oordeel, en probeer je in de schoenen van het kind of de jongere te plaatsen.
 6. Geef ruimte om te spreken en te luchten, zonder tussenbeide te komen en zonder gealarmeerde or boze reacties – zorg voor een vertrouwelijke en kalme sfeer.
 7. Probeer duidelijk te maken dat het geen zin heeft om met geweld te reageren op geweld, maar dat het beter is hulp te zoeken om de juiste strategie te vinden.
 8. Evalueer de ernst van de situatie en zoek naar de juiste steun: praat met leerkrachten of gespecialiseerd personeel van de school (pedagogisch begeleider of pyscholoog), neem contact op met de bevoegde autoriteiten of centra in de omgeving.
 9. In gevallen van online geweld: verwijder niet meteen het bewijs, maar neem contact op met de politie.
 10. Zorg ervoor dat je je zelfvertrouwen niet verliest.
 11. Vecht samen met het kind of de jongere tegen negatieve houdingen, zoals de angst om het huis te verlaten, naar school te gaan of uit te gaan met vrienden.