Hoe wordt de bescherming de kinderen en jongeren gegarandeerd?

Het belang, de veiligheid, de gelijkheid en het respect voor het kind zijn de belangrijkste principes van dit project. Daarom ondertekenden de partners een gemeenschappelijk beleidskader met voorwaarden die alle betrokkenen die rechtstreeks met de leerlingen en schoolpersoneel werken, verplicht moeten volgen.

Hierbij benadrukken we voornamelijk de volgende documenten en voorwaarden:

  1. ActionAid’s “Child protection policy”: deze bepaalt de houding tegenover alle kinderen en jongeren waarmee men in contact komt tijdens het project. ActionAid neemt hierbij de volgende aspecten als topprioriteit: 1) Het belang en de veiligheid van het kind; 2) Gelijkheid en non-discriminatie; 3) Vrijheid van meningsuiting; 4) Respect voor de mening van het kind in alle zaken die hem of haar aangaan; 4) Actieve participatie door kinderen en jongeren.

Het volledige beleidsdocument inzake kinderbescherming is hier beschikbaar.

  1. Praktische toepassing van de richtlijnen: elke projectactiviteit waar jongeren rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn, werd geanalyseerd met betrekking tot kinderbescherming, om ervoor te zorgen dat het document wordt nageleefd. Het document benadrukt voornamelijk het volgende:
  • De rol (en grenzen) van opvoeders en begeleiders in de klas en de procedures die gerespecteerd moeten worden
  • Bestaande procedures en regels in scholen, voornamelijk met betrekking tot geweldsincidenten die gemeld moeten worden aan de school, families of de autoriteiten. 
  • Advies voor inclusief en niet-discriminerend taalgebruik.

Het definitieve interne document dat in overeenstemming met de partners opgesteld wordt en dat overeenkomt met het beleid van de Europese Unie, zal vanaf september 2019 op verzoek beschikbaar zijn.

  1. Het document “Te verstrekken informatie en toestemming voor de verspreiding van beelden, geluiden en getuigenissen”, opgesteld overeenkomstig de verordening nr. 2016/6/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het uitwisselen van die gegevens.