Inhoud

In 2009 riep het Europees Parlement haar lidstaten op om maatregelen tegen gendergerelateerd geweld bij jongeren te nemen. Hierbij lag de focus op campagnes om het bewustzijn te verhogen, en een betere samenwerking tussen stakeholders en zij die door het fenomeen worden getroffen, zoals gezinnen, scholen, de openbare ruimte, en de media.  

Onderwijs speelt een sleutelrol in het bestrijden van negatieve sociale normen die dit gendergerelateerd geweld beïnvloeden. Adolescenten zijn minder vaardig in zichzelf beschermen, en zijn dus bijgevolg bijzonder kwetsbaar voor gewelddadig gedrag.  

Ondanks het feit dat alle EU lidstaten wetsvoorstellen hebben aangenomen om geweld en misbruik  tegen te gaan, blijven jongeren voor een groot deel kwetsbaar omdat deze specifieke leeftijdsgroep buiten de wetgeving valt. Veel van de initiatieven die ondernomen worden, missen bovendien vaak een genderspecifieke aanpak en een culturele gevoeligheid. 

Meer info