Hoe worden ouders betrokken bij Youth for Love?

De rol van ouders, voogden en familieleden is van essentieel belang voor de bescherming van het kind in situaties van geweld, dankzij preventie door doeltreffende communicatie en aangepast onderwijs. Jongeren die deelnemen aan het project erkennen (volgens de impactanalyse), naast leeftijdsgenoten, hun ouders als belangrijkste vertrouwenspersoon.

De ouders of voogden van de betrokken jongeren kregen specfieke informatie over het project en ondertekenden het ‘informed consent’ formulier omtrent het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. Partners hebben de verantwoordelijkheid in hun eigen context de beste omgeving te vinden om in dialoog te gaan met de doelgroep; van presentaties tot brainstorming, tot meetings tijdens het project. Hoewel we geen activiteiten organiseren die specifiek aan families zijn gewijd, nodigen we iedereen met interesse uit om contact op te nemen via de contactpagina https://www.youthforlove.eu/nl/contact/