Οι εταίροι του Youth for Love έχουν μακρά εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και προγραμμάτων ενδυνάμωσης, στην αποδόμηση των στερεοτύπων των φύλων και την πρόληψη της βίας, δουλεύοντας κυρίως με παιδιά και εφήβους. Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και λεπτότητα και μας αφορά όλους. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όλοι θα πρέπει να ενημερωθούμε και να αναλογιστούμε τη δική μας ευθύνη.

Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους του έργου, εμπλέκοντας κάθε φορέα της εκπαιδευτικής κοινότητας στο να αναγνωρίσει την ευθύνη του και να δώσει προσοχή στο θέμα και προωθώντας την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των σχολείων και των κοινοτήτων τους.

Σχεδιάσαμε τις ακόλουθες συχνές ερωτήσεις (FAQs) για να δώσουμε σε γονείς, κηδεμόνες, κοινωνικούς λειτουργούς ή ενδιαφερόμενους πολίτες:

1) Συμβουλές για δράση ή για την προσέγγιση του θέματος της βίας ή της έμφυλης βίας

2) Διευκρινίσεις για την επιστημονική και τη μεθοδολογική προσέγγιση του Youth for Love.

Οι συχνές ερωτήσεις δεν έχουν ως στόχο να είναι εξαντλητικές και θα ενημερώνονται προοδευτικά, χάρη στη συμβολή ενδιαφερομένων φορέων, εταίρων και εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη μιας κοινής γνώσης και χάρις σε όσα θα μάθουμε κατά την υλοποίηση του έργου.

Στείλτε μας το ερώτημά σας