WIE TE CONTACTEREN IN GEVAL VAN GEWELD?

In het geval dat u een kind of jongere kent die het slachtoffer is van geweld, handel dan niet alleen en roep de hulp in van deskundigen of de bevoegde autoriteiten, voornamelijk in geval van ernstig en aanhoudend geweld. Neem contact op met de politie, de hulpdiensten of een centrum voor geweldbestrijding.

Hieronder enkele referenties:

INFORMATIE

CAW – Dienst slachtofferhulp – www.caw.be

Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie: praten over wat je overkomen is en/of overkomt, informatie en advies geven, meegaan naar de politie, een arts of de rechtbank, bemiddelen met een advocaat, verzekering of parket,de weg wijzen naar andere mensen of diensten.

Zorgcentrum na Seksueel Geweldwww.seksueelgeweld.be

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een dienst in een paar ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag. Let wel: voorlopig zijn deze diensten enkel beschikbaar in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het UMC Luik omdat het om een pilootproject gaat. Buiten deze zorgcentra zal de procedure worden gevolgd die in het algemeen op deze website wordt beschreven.

Vertrouwenscentra Kindermishandeling – www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

Op deze site vind je informatie over hoe de centra kinderen en ouders helpen om het geweld te stoppen, of hoe je als hulpverleners of als burger zelf de stap naar hulp kan zetten.

Tele-onthaal – www.tele-onthaal.be

Bel of chat anoniem met vrijwilligers over je probleem.

AANGIFTE DOEN

Je kan steeds terecht bij een politiekantoor bij jou in de buurt. Via deze website vind je raad en kan je de contactgegevens van jouw plaatselijk politiekantoor terugvinden.

https://www.seksueelgeweld.be/hoe-aangifte-doen