Op 23 oktober stelde Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir het eerste actieplan tegen seksueel geweld voor. Met dit actieplan wil de minister investeren in de strijd tegen seksueel geweld. Daarbij wordt er geld vrij gemaakt voor initiatieven binnen verschillende beleidsdomeinen, zoals justitie, onderwijs en de zorgsector. Voor justitie worden er extra mensen aangeworven om slachtoffers van seksueel geweld tijdens de gerechtelijke procedure te ondersteunen, zoals criminologen en psychiaters. Advocaten, zorgpersoneel, huisartsen en andere professionals komen vaak in contact met slachtoffers of daders van seksueel geweld: zij moeten opgeleid worden in het herkennen van signalen en risicofactoren, en in het juist omgaan met zulke situaties.

Minister Demir haalt aan dat het onderwijs een cruciale rol speelt in het leren omgaan met seksueel geweld. Vanaf de kleuterschool zou er al relationele en seksuele vorming moeten zijn, om leerlingen hun grenzen al van jongs af aan te leren kennen en aangeven. Daarnaast moeten leerkrachten opgeleid worden om signalen en situaties te herkennen, en hoe er gepast mee om te gaan.

Het actieplan van minister Demir sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Youth for Love project. Het Teen Support Programme maakt leerlingen van jongs af aan bewust van de oorzaken en gevolgen van genderstereotypen, en leert hen omgaan met hun eigen grenzen en die van anderen. Het Teacher Training Programme richt zijn pijlen op leerkrachten en schoolpersoneel, om hen te ondersteunen in het herkennen van risicosituaties en het behandelen van geweldsincidenten. Zo streeft het project naar een schoolbrede aanpak in het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Een aanpak die volledig pas binnen de visie van de minister in het eerste actieplan tegen seksueel geweld in Vlaanderen.

Bron: De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201023_96843512?fbclid=IwAR0RRMPxwCuc2b5x0Xy89NMLG_ornkuGkZUnbM-RqJ6sPIgirY1v9f5tS8c