In het licht van deze bevindingen, heeft het Youth4Love-project als doel een geïntegreerd onderwijsprogramma op middelbare scholen in 4 Europese landen (Italië, Griekenland, België en Roemenië) te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren, gericht op de preventie en bestrijding van gendergeweld bij jongeren. Zowel leerkrachten als leerlingen zullen bewust worden gemaakt van de oorzaken en gevolgen van gendergerelateerd geweld en de noodzakelijke procedures die hierbij moeten worden toegepast. 

Het partnerschap bestaat uit de volgende Europese organisaties: ActionAid Italy (Italië), ActionAid Hellas (Griekenland), UC Limburg (België), AFOL-Metropolitan Agency for Training, Orientation and Work (Italië) en CPE – Fundatia Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Roemenië). 

Op Europees niveau omvat het project: 

  • 12 Europese secundaire scholen die betrokken zullen worden bij de ontwikkeling van educatieve tools en methodes ter preventie van en procedures voor gendergeweld; 
  • 1,200 studenten die betrokken worden bij een educatief en praktisch lespakket, gericht op het vormen van bewustzijn rond genderstereotypen en de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld; 
  • 180 onderwijsprofessionals die worden opgeleid over deze thematiek, om gevallen van gendergerelateerd geweld te helpen voorkomen; 
  • 2 miljoen jonge Europeanen die actief betrokken worden bij het thema van gendergerelateerd geweld dankzij een verreikende communicatiecampagne, met als belangrijkste tools de projectwebsite en de webgame 

De belangrijkste activiteiten van het project zijn: 

  • Het ontwikkelen van een sterke netwerkstrategie op lokaal, nationaal en Europees niveau om stakeholders (scholen, instellingen, organisaties) met een gelijkaardige aanpak aan te spreken, om zo de impact van het project te versterken, onze boodschap te verspreiden en om aanbevelingen te doen.  
  • Het ontwikkelen en toepassen van analysetools, gevalideerd door universitaire onderzoekers (zoals focusgroepen en vragenlijsten) voor een initiële analyse bij de deelnemende scholen. Deze zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een educatief programma en de uitvoering van een impactmeting aan het einde van het project.  
  • Het ontwikkelen van een teen support programme en een toolkit voor zowel formele als informele educatieve contexten. Het programma wordt uitgevoerd bij leerlingen die rechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten gericht op het deconstrueren van genderstereotypen en het voorkomen van gendergerelateerd geweld. Het programma, of lespakket, biedt daarnaast peer-to-peer activiteiten om campagne te voeren rond het thema en de school en haar omgeving te activeren. 
  • Het ontwikkelen van een training programme voor onderwijsprofessionals en een toolkit: de training of opleiding wordt uitgevoerd met het personeel van alle betrokken scholen, om het bewustzijn rond genderstereotypen en gendergerelateerd geweld te verhogen. Hierbij worden hen praktische tools aangereikt om te werken rond specifieke procedures voor gendergerelateerd geweld op school, door alle actoren uit de schoolomgeving aan te spreken.  
  • Het ontwikkelen van een webgame, gratis beschikbaar op de projectwebsite. Dankzij “Youth for Love – the Game”, kunnen jonge Europeanen de plaats innemen van leeftijdsgenoten. Via de keuzes die ze maken kunnen ze de verhalen van 8 verschillende personages bepalen. Spelers worden zich meer bewust van het maken van de juiste keuze op het juiste moment. Ze begrijpen wat er nodig is om pesten te voorkomen en om elkaars rechten te respecteren.  

Het project wordt mede gefinancieerd door het RightsEquality and Citizenship (REC) programma van de Europese Unie.  

Periode: januari 2019 – december 2020