In anul 2009, Parlamentul European a cerut statelor membre sa adopte „masuri de prevenire a violentei de gen in randul tinerilor prin asigurarea unor campanii de educatie tintite si o mai buna cooperare intre partile implicate, cum ar fi familiile, scolile, institutiile publice si mass-media pentru ca educatia joaca un rol esential in schimbarea normelor sociale negative care determina violenta bazata pe gen.

Adolescentii au mecanisme de auto-protectie mai mici si sunt deosebit de vulnerabili la perpetuarea si / sau supunerea la comportamente violente.

In ciuda faptului ca exista initiative legislative in toate statele membre ale UE pentru combaterea violentei si a abuzurilor, problemele adolescentilor raman in mare parte nevazute din cauza lipsei politicilor publice care vizeaza aceasta grupa de varsta si a faptului ca multe dintre actiunile intreprinse nu integreaza o perspectiva de gen si nu iau in considerare contextele culturale in care tinerii traiesc.

Dupa cum demonstreaza numeroase studii si experienta de lucru a organizatiilor partenere, violenta bazata pe gen are drept cauze profunde stereotipurile si prejudecatile, lipsa educatiei sexuale, lipsa informatiilor despre ceea ce inseamna relatii sanatoase. In plus, este unanim acceptat faptul ca violenta bazata pe gen este un fenomen transgenerational, care se perpetueaza de la o generatie la alta.

In acest context, obiectivul proiectului Youth for Love este sa dezvolte, sa puna in practica si sa evalueze un program integrat dedicat elevilor de liceu, in 4 tari europene (Romania, Italia, Belgia si Grecia) care sa contribuie la prevenirea si combaterea violentei bazate pe gen printre tineri. Proiectul isi propune sa ofere cunostinte si suport atat elevilor cat si profesorilor si altor persoane care lucreaza in cadrul liceelor cu privire la existenta, consecintele si procedurile de gestionare a cazurilor de violenta bazata pe gen.

Parteneriatul dezvoltat in cadrul proiectului este format din urmatoarele organizatii: ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas (Grecia), UC Limburg (Belgia), AFOL- Agentia Metropolitana de Instruire, Orientare si Munca (Italia) si CPE – Centrul Parteneriat Pentru Egalitate (Romania).

La nivel european, proiectul va implica:

12 licee europene vor lua parte la dezvoltarea instrumentelor educationale pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de violenta bazata pe gen

1200 de elevi de liceu vor participa la un program practic de educatie dedicat lor

–  180 de profesori si persoane care lucreaza in cadrul liceelor vor fi informati si formati in problematica violentei bazate pe gen

–  2 milioane de tineri europeni vor afla despre stereotipurile de gen si despre violenta bazata pe gen cu ajutorul unui joc video si a unui website.  

Principalele activitati ale proiectului vor fi:

–    Dezvoltarea unei retele puternice la nivel local, national si european, ce implica factori de decizie (scoli, institutii publice, alte organizatii) care au o abordare comuna, cu scopul de a creste impactul proiectului, de a transmite mesajele prin cat mai multe canale si de a lucra impreuna la recomandarile finale.

–    Crearea si implementarea unor instrumente validate de cercetatori si cadre didactice universitare (focus-grupuri si chestionare) pentru a realiza o diagnoza a scolilor, pentru a dezvolta un program educational adaptat la contextul specific si nevoile fiecareia dintre cele 4 tari si pentru a masura impactul si schimbarile de comportament la finalul interventiei.

–    Dezvoltarea programului de suport pentru adolescenti in cadrul caruia elevii vor fi direct implicati in activitati de deconstructie a stereotipurilor de gen si de prevenire a violentei bazate pe gen iar profesorii vor fi implicati in sesiuni de training care vor fi viza inclusiv gestionarea situatiilor de violenta bazata pe gen.

–    Organizarea evenimentului final in fiecare tara, ce va avea ca scop sa prezinte rezultatele proiectului si sa faciliteze implicarea in prevenirea violentei bazate pe gen si a altor categorii de public.

Durata proiectului: Februarie 2019 – Decembrie 2020