Nu alle geplande materialen zijn ontwikkeld en uitgetest, zijn ze klaar voor verspreiding naar het grote publiek. Maar hoe doen we dat? En wie is dat publiek? 

Het Youth For Love pakket bestaat voornamelijk uit drie grote gehelen: Het Teen Support Program, het Teacher Support Program en de Y4L-Webgame. Deze verschillende onderdelen hebben elk hun eigen doelgroep. We zetten hiervoor 4 communicatiestrategieën uit: 

  • Eigen kanalen van UCLL Research & Expertise  
  • Youth 4 Love stakeholders 
  • Pers 
  • Webinar 

De eigen kanalen van UCLL Research & Expertise zijn  hoofdzakelijk de website, de facebookpagina, de LinkedInpagina en Twitter. Het doelpubliek bestaat voornamelijk uit andere onderzoekers, partners van UCLL, en professionele organisaties.  

De Youth 4 Love stakeholders zijn partners die actief of passief betrokken zijn bij het project. Ze zijn bereid om een of meerdere elementen van het Youth For Love pakket uit te dragen in hun eigen netwerk.  Het Regenbooghuis Limburg verbindt ons bijvoorbeeld met de lokale LGBTQ+ community. De aanwezigheid van de Y4L- webgame op het KlasCement platform zorgt voor interactie met leerkrachten die het op hun beurt aan hun leerlingen kunnen overbrengen en het JAC Hasselt is een voorbeeld van onze stakeholders om rechtstreeks jongeren te bereiken via hun social mediakanalen. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. We blijven ons stakeholdernetwerk zo breed mogelijk uitbouwen om zowel lokale als nationale organisaties te betrekken in het project. Op deze manier hopen we om met zoveel mogelijk relevante doelgroepen in contact te komen. 

Om een breed algemeen publiek te bereiken werken we aan een persbericht. Hier hopen we de verschillende betrokken partijen aan het woord te laten zoals een leerkracht, een leerling en een interne onderzoeker van UCLL. Aan de hand van hun ervaringen kunnen we het project tonen uit verschillende oogpunten. Helaas moeten we door de bekende Covid-19 maatregelen even wachten op de effectieve uitvoering hiervan. 

Tenslotte werken we volop aan het Youth For Love final event dat zal plaatsvinden in maart 2021. Dit online event is open en richt zich op alle geïnteresseerdenWe verspreiden dit event via alle bovenstaande kanalen om zo veel mogelijk deelnemers te bereiken. Naast het Youth For Love pakket komen ook enkele good practices en leerrijke gastlezingen aan bod. De deelnemers krijgen niet enkel een interessant programma voorgeschoteld maar komen zo ook in contact met een gelijkgestemde community om samen gender based violence te voorkomen.