De 3e transnationale bijeenkomst voor ‘Youth For Love’ vond plaats in Hasselt (België) op 6 en 7 februari 2020. Op 5 februari heeft Hogeschool UCLL enkele extra activiteiten in verband met het project gepland. Het hoofddoel van de bijeenkomst was om de activiteiten die het consortium tot nu toe heeft uitgevoerd samen te vatten en de volgende stappen en activiteiten van het project te plannen. Daarnaast werden er ook enkele interessante organisaties bezocht.

Op woensdag 5 februari kwamen alle partners vanuit de verschillende landen samen in het Family Justice centrum in Hasselt. Het Family Justice Center (FJC) is het sluitstuk van de ketenaanpak van huiselijk geweld in Limburg (provincie België). Hier huist een team van professionals, waaronder therapeuten, verpleegkundigen, officieren van justitie, politie en andere maatschappelijke dienstverleners, onder één dak, zodat ze huiselijk geweld op een geïntegreerde en gezamenlijke manier kunnen aanpakken. Dries Wyckmans (FJC) presenteerde de werking van het FJC: Hoe huiselijk geweld voorkomt, hoe zij het slachtoffer en zijn familie ondersteunen en hoe zij in de toekomst meer willen doen om huiselijk geweld te voorkomen. Daarna konden alle partners vragen en was er tijd voor een groepsdiscussie over enkele onderwerpen die verband houden met het project ‘Youth For Love’.

‘s Avonds was iedereen welkom in ‘Het Regenbooghuis’ in Hasselt. Het Regenbooghuis is een aanspreekpunt voor seksualiteit en genderdiversiteit en een warme thuis voor de Limburgse regenbooggemeenschap. Ze ondersteunen de aangesloten regenboogverenigingen, sensibiliseren, informeren en vormen vrijwilligers, de verenigingen, en bij uitbreiding de Limburgse gemeenschap. Het Regenbooghuis is ook de fysieke locatie waar alle verenigingen terecht kunnen voor hun activiteiten en waar holebi’s, transgenders en sympathisanten elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Leopold en Margot van het Regenbooghuis ontvingen de ‘Youth For Love’-bende  en informeerden wat zij doen als medewerkers. Achteraf kwam er opnieuw een interessante discussie op gang en werden thema’s vergeleken tussen de verschillende landen zoals het homohuwelijk, discriminatie, rechten in de verschillende Europese landen,… Omdat het Regenbooghuis ook actief is op middelbare scholen met hun eigen onderwijspakketten, werden zij als belanghebbenden uitgenodigd op de projectbijeenkomst. Het regenbooghuis was erg enthousiast over het Youth For Love project, waardoor het project een ambassadeur rijker is.

Op donderdag 6 februari begon de dag met de projectbijeenkomst bij het Vrijzinnig Punt in Hasselt. Hoog op de agenda stond de bespreking van de voortgang en de financiële aspecten van het project, de diagnose en de impact van de evaluatie en het studenten- en docentenondersteuningsprogramma. Als onderdeel van deze ondersteuningsprogramma’s hadden we de kans om workshops te doen met zowel docenten als studenten in een lokale school, ‘Het Inspiro College’ in Houthalen.

Op vrijdag 7 februari hebben we onze projectbijeenkomst voortgezet met de volgende punten: Peer to peer programma (WP3), het bespreken van onze communicatie- en verspreidingsplannen (WP5) en een brainstorm met ons stakeholdersnetwerk om een strategie te bepalen en aanbevelingen te ontvangen. Daarom nodigden we enkele stakeholders uit zoals Leopold en Margot van het Regenbooghuis en Kimberley en Emma, beiden medewerkers van de afdeling voor gelijke kansen van de stad Hasselt.

Het was een zeer inspirerende projectbijeenkomst die ons een duidelijk beeld gaf van de huidige status van het project en wat de volgende stappen zullen zijn. We willen alle partners bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.