Η τρίτη διεθνής συνάντηση του ‘Youth For Love’ πραγματοποιήθηκε στο Χάσελτ του Βελγίου στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020.  Προηγήθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου κάποιες επισκέψεις και δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο τις οποίες είχε σχεδιάσει το UCLL. Κύριος στόχος της συνάντησης υπήρξε να συνοψίσει τις δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα η κοινοπραξία και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα και δραστηριότητες του έργου.

Την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου συγκεντρωθήκαμε όλοι στο Κέντρο Οικογενειακής Δικαιοσύνης (Family Justice Center – FJC) στο Χάσελτ. Το κέντρο αυτό είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στην επαρχία του Limburg, στο Βέλγιο. Εκεί, μια ομάδα επαγγελματιών, που περιλαμβάνει ψυχολόγους, νοσοκόμους, αστυνομικούς και  άλλους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, βρίσκονται όλοι κάτω από μια στέγη, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ενδοοικογενειακή βία με ολοκληρωμένο και κοινό τρόπο. Ο Dries Wyckmans (FJC) μας παρουσίασε  το πώς λειτουργεί το Κέντρο Οικογενειακής Δικαιοσύνης. Πώς εμφανίζεται η ενδοοικογενειακή βία, πώς υποστηρίζουν το θύμα και την οικογένειά του και πώς θέλουν να κάνουν περισσότερα στο μέλλον για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Στη συνέχεια ο κος Wyckmans δέχθηκε τις ερωτήσεις των εταίρων και έλαβε χώρα μια ομαδική συζήτηση για ορισμένα θέματα που σχετίζονται με το έργο «Youth for Love».

Αργότερα την ίδια ημέρα οι εταίροι του Youth for Love συναντηθήκαμε στο Het Regenbooghuis (the Rainbowhouse) στο Χάσελτ. Το Regenbooghuis είναι ένα σημείο επαφής για τη σεξουαλική ποικιλομορφία και την ποικιλομορφία ως προς το φύλο και το ζεστό «σπίτι» της rainbow κοινότητας του Limburg. Υποστηρίζουν τις συνεργαζόμενες rainbow οργανώσεις, ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν εθελοντές, συλλόγους και την κοινότητα του Limburg. Το Regenbooghuis είναι επίσης ο φυσικός χώρος όπου οι οργανώσεις μπορούν να πραγματοποιούν τις δράσεις τους και όπου τα ΛΟΑΤ άτομα και τα άτομα που διέπονται φιλικά προς εκείνα μπορούν να συναντηθούν σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Ο Leopold και ο Margot από το μας εξήγησαν τι κάνουν ως εργαζόμενοι στο Regenbooghuis και όλοι μαζί είχαμε μια ωραία συζήτηση για τις διακρίσεις και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων, συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένου ότι το Het Regenbooghuis δραστηριοποιείται επίσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα δικά του εκπαιδευτικά προγράμματα, προσκλήθηκαν επίσης να συμμετέχουν ως ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders) στη συνάντηση του έργου. Μέσα από την συνάντηση αυτή το Youth for Love απέκτησε έναν ακόμη σταθερό υποστηρικτή καθώς οι εκπρόσωποι του Regenbooghuis έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το έργο.

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, ξεκινήσαμε τη συνάντηση του έργου μας στο  Vrijzinnig Punt στο Χάσελτ. Στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση για την πρόοδο τω δραστηριοτήτων του έργου, για τη διάγνωση αναγκών που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες υλοποιείται το έργο,  για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, για τις οικονομικές πτυχές του έργου και για τη μέτρηση του αντίκτυπού του. Ως μέρος της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε στη συνάντηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, είχμε επίσης την ευκαιρία να υλοποιήσουμε εργαστήρια με καθηγητές και μαθητές σε ένα τοπικό σχολείο, το Het Inspiro College στο Houthalen.

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, συνεχίσαμε τη συνάντηση του έργου μας με τα ακόλουθα θέματα: πρόγραμμα ομοτίμων (peer to peer), στρατηγική επικοινωνίας του έργου και ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του και ένας ιδεοκαταιγισμός  με μέλη του δικτύου ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) για να καθορίσουμε μια στρατηγική και να λάβουμε συστάσεις. Ως εκ τούτου, προσκαλέσαμε ορισμένους εstakeholders, όπως ο Leopold και η Margot από το Regenbooghuis και η Kimberley και η Emma, και τα δύο μέλη του προσωπικού του τμήματος για ίσες ευκαιρίες στο City of Hasselt.

Ήταν μια πολύ ενθαρρυντική συνάντηση έργου που μας έδωσε μια σαφή εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση του έργου και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες για την παρουσία και τη δέσμευσή τους.