CUM ESTE GARANTATA SI PROMOVATA PROTECTIA COPILULUI?

Interesul superior al copilului, siguranta, egalitatea si respectul pentru copil sunt principiile-cheie ale intregului proiect, prin urmare partenerii au agreat si semnat o politica comuna si reguli, pe care toti angajatii, consultantii, voluntarii si ceilalti profesionisti care lucreaza direct cu adolescentii si personalul scolilor sunt obligati sa le respecte. In mod special, este vorba despre urmatoarele documente:

 

1) Politica de protectie a copilului ActionAid, care stabileste reguli privind protectia copiilor si adolescentilor cu care venim in contact pe parcursul proiectului. ActionAid considera ca top prioritati urmatoarele: 1) Interesul superior si siguranta copilului; 2) Egalitatea si nediscriminarea; 3) Libertatea de Expresie; 4) Respectul pentru opiniile copilului in chestiunile care il privesc 4) Participare activa a copiilor.

 

Documentul integral Poltica de protectie a copilului este disponibila aici. (Link catre website AA sau document)

 

2) Punerea in practica a politicii de protectie: fiecare activitate a proiectului care implica in mod direct sau indirect minori a fost analizata in relatie cu principiile prezente in Politica de protectie a copilului, pentru a asigura conformitatea cu aceasta. Astfel, documentul explica:

– Rolul (si limitele) trainerilor si facilitatorilor care vor lucra la clasa, principiile si procedurile care trebuie respectate 

– Procedurile si regulile existente in scoli, in special in ceea ce priveste raportarea cazurilor de violenta catre scoala, familie sau autoritati 

– Sugestii pentru folosirea unui limbaj incluziv si nediscriminatoriu 

 

Varianta finala a documentului intern agreat intre parteneri si in linie cu politicile Uniuniii Europene va fi disponibila la cerere incepand cu septembrie 2019. 

 

3) Documentul “Informatii privind autorizarea folosirii imaginilor, sunetelor si testimonialelor”, realizat in acord cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protectia persoanelor in legatura cu procesarea si utilizarea datelor personale