Στο πλαίσιο του προγράμματος Youth for Love διοργανώνουμε ένα κύκλο 5 εργαστηρίων για εφήβους και έφηβες 15-18 ετών.  Κύριο θέμα τους είναι η έμφυλη βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των εφήβων. Τα εργαστήρια αποσκοπούν στο να συμβάλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της έμφυλης βίας μεταξύ των εφήβων τόσο στο φυσικό και το διαδικτυακό χώρο και στο να παρέχουν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αναγνώριση, τις αιτίες, τις συνέπειες αλλά και τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας. Θα διεξαχθούν διαδικτυακά και θα βασιστούν σε ομαδοσυνεργατικές και διαδραστικές μεθόδους, ενώ ο κύκλος θα κλείσει με την ανασκόπηση του ταξιδιού και τις δημιουργικές προτάσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας από τους συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες.

Στόχοι Εργαστηρίων

  • Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός γύρω από τα στερεότυπα και πως αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν περιστατικά έμφυλης βίας
  • Αναγνώριση «ορατών» και «αόρατων» μορφών έμφυλης βίας.
  • Aναστοχασμός πάνω σε παρερμηνείες που αφορούν την έμφυλη βία.
  • Προστασία στο φυσικό χώρο αλλά και στο διαδίκτυο/
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, κριτική σκέψης, ενσυναίσθησης, δημιουργικότητας, παρατήρησης και ανάλυσης, επίλυση προβλημάτων, στρατηγικςή σκέψης, ανάληψη πρωτοβουλίας
  • Ενθάρρυνση για ανάληψη δράσης για την ευαισθητοποίησης της κοινότητας

Διάρκεια: 5 συναντήσεις των 2 ωρών

Τετάρτη 20.01.2021  15:00-17:00
Τετάρτη 27.01.2021  15:00-17:00
Τετάρτη 03.02.2021 15:00-17:00
Τετάρτη 10.02.2021 15:00-17:00
Τετάρτη 17.02.2021 15:00-17:00

Γλώσσα διεξαγωγής: ελληνικά

Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 στην ακόλουθη φόρμα:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HANqP6au9EORl3xNktNyK3zeYDEWloNCvcDc-IF4xdNUMFpSNjE2UTZLRjNUMzlMUkdQUzRJQ1lIQS4u 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.