Πως συμμετέχουν οι γονείς στο Youth for Love;

Ο ρόλος των γονέων, των κηδεμόνων και των συγγενών είναι ουσιαστικής σημασίας, είτε για να εξασφαλιστεί η σωστή προστασία του παιδιού σε περιπτώσεις ύπαρξης βίας, είτε για να την αποτρέψει μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της κατάλληλης εκπαίδευσης. Οι έφηβοι που συμμετέχουν στο έργο (σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης αντικτύπου) αναγνωρίζουν, εκτός από τους συνομηλίκους τους, τους γονείς ως πιο κοντινά άτομα εμπιστοσύνης.

Οι οικογένειες ενημερώνονται για το έργο και υπογράφουν την εξουσιοδότηση χρήσης και προστασίας των δεδομένων των παιδιών τους. Οι εταίροι έχουν την ευθύνη στις χώρες τους να εντοπίσουν τους καλύτερους τρόπους για να προωθήσουν τον διάλογο με την ομάδα στόχο: από συναντήσεις παρουσίασης, έως ιδεοκαταιγισμούς και προσκλήσεις για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του έργου. Παρόλο που δεν έχουμε δραστηριότητες που να απευθύνονται στις οικογένειες, καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τις επαφές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα της Επικοινωνίας