Ποιο είναι το επιστημονικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του Youth for Love;

Οι εταίροι του έργου επωφελούνται από την επιστημονική και μεθοδολογική συνεργασία τοπικών και εθνικών φορέων, ενδιαφερομένων και επαγγελματιών που πιστοποιούν με την εμπειρία τους την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ενδυνάμωσης με τους εφήβους και το προσωπικό του σχολείου. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε:

  Εργαλεία διάγνωσης (ομάδες εστίασης) στο WP2: υποστήριξη από ερευνητική ομάδα που απαρτίζεται από τους Sveva Magaraggia και Daniela Cherubini, κοινωνιολόγους και ειδικούς σε θέματα φύλου, ο πρώτος είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Bicocca στο Μιλάνο, και η δεύτερη είναι ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Ca ‘Foscari της Βενετίας της Ιταλίας.

Εργαλεία αξιολόγησης αντικτύπου (αρχικά/διερευνητικά και τελικά/απολογιστικά ερωτηματολόγια) στο WP4: επιστημονική επίβλεψη από τον Roberto Baiocco, Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, Ιταλία.

  Πρόγραμμα υποστήριξης εφήβων στο WP3: πολλά ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλουν στην ανάπτυξη εργαλείων και δραστηριοτήτων, όπως: Δήμος Αθηνών (Τμήμα Εκπαίδευσης), Δήμος Μιλάνο (Τμήμα Ισότητας των Φύλων, Εκπαίδευση και Σχολείο), η Ομάδα Νεαρών Ακτιβιστών της ActionAid Ιταλίας, οργανώσεις ειδικευμένες στη βία με βάση το φύλο και κέντρα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας.